COVID-19

Assen, 11 mei 2020

Beste leerlingen,                                                                                                                   

Rijscholen mogen weer rijles geven voor alle categorieën! Wij hebben er zin in maar maken ons ook zorgen over ieders gezondheid. Wij willen graag veilig werken ten tijde van de COVID-19 crisis met oog voor de gezondheid van onze leerlingen, onszelf en overige betrokkenen én ter voorkoming van verspreiding van het virus.

Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld volgens de richtlijnen van onze brancheverenigingen (BOVAG, FAM, LBKR, VRB) in overleg met de KNMV, het IBKI en het CBR. Bij wijziging van de inzichten op het gebied van COVID-19 zal dit protocol worden geactualiseerd.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen begrijpen waarom wij bepaalde maatregelen nemen daarom is onderstaande van belang:

Verspreiding van het coronavirus*

*Volgens de laatste gegevens van het RIVM

1) Het coronavirus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht. De druppeltjes komen uit neus, keel en mond. Bij hoesten, kuchen, niezen, spreken etc. kunnen druppeltjes vrijkomen waarin het virus zit. Overdracht van het virus van persoon tot persoon vindt plaats als iemand aan deze druppeltjes wordt blootgesteld.

De basismaatregelen om verspreiding van druppeltjes te voorkomen zijn:

-        Afstand houden van tenminste 1,5mtr tot andere personen

-        Thuisblijven bij klachten (griep, hoesten, kortademigheid, koorts)

2) De vrijgekomen druppeltjes met het coronavirus kunnen ook op de handen terechtkomen. De handen hebben contact met allerlei voorwerpen en materialen (stuur, versnellingspook, richtingaanwijzer etc.). Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaatst als iemand anders ook contact heeft met het besmette materiaal en vervolgens contact heeft met ogen, neus of mond. Het coronavirus kan dan het lichaam betreden. Het virus kan enkele uren tot dagen blijven leven, goede hygiëne is dus van belang.

Basismaatregelen om verspreiding via contact te voorkomen

  • Hoesten, kuchen en niezen in elleboog
  • Was je handen uitvoerig met water en zeep. Volg de richtlijnen voor handen wassen www.rivm.nl/hygiëne/handen-wassen
  • Geregeld reinigen van middelen/voorwerpen die door meerdere mensen worden vastgepakt.